Tarnowskie Centrum Kultury informuje o warsztatach odbywających się w Autorskiej Pracowni Plastycznej, którą prowadzą artyści…
Czytaj dalej